Địa chỉ/ address

588 Bùi Thị Xuân, P. Thủy Biều,
TP. Huế.

Hotline

0234.397.8484 - 070407.8484

Email

Info@hueriversideresort.com
Sales@hueriversideresort.com

Fanpage

https://fb.com/Hueriversideresort/